Okno oddymiające FSP

Okno oddymiające FSP

To element grawitacyjnego systemu oddymiania i służy do odprowadzania z wnętrza budynku dymu i ciepła w trakcie pożaru.
W normalnych warunkach eksploatacji okno przewietrza i doświetla pomieszczenia. Ma dwa siłowniki elektryczne (24 V), które poprzez sygnał elektryczny z systemu sterowania, podnoszą skrzydło. Otwarte skrzydło osłania otwór oddymiający przed bocznym wiatrem, co pozwala na skuteczne odprowadzenie dymu z pomieszczenia.